Podczas IV Zjazdu Towarzystwa Plewaków, który odbył się w dniach 22-24 VIII 2008 r. w Radońsku
uczestnicy podjęli uchwałę o utworzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Towarzystwa
i wybrali na tą funkcję Włodzimierza Plewako (odbiera gratulacje)

fot. Damian Plewako